Sintjansmarkt Kloosterburen

SintJansmarkt in Kloosterburen

KLOOSTERBUREN – Zaterdag 23 juni wordt, voor de zevende keer alweer, de SintJansmarkt gehouden op het erf en in de Cloostertuin rond boerderij Oldeklooster in Kloosterburen. De markt is van 11.00 tot 17.00 uur en dit jaar in combinatie met de Culturele Marnedag in het Kronkelhoes. Manege de Marneruiters heeft een koetsje ter beschikking gesteld voor een pendeldienst tussen het Kronkelhoes en de Cloostertuin.

In 2011 was de markt ondanks de regen een groot succes. Dit jaar belooft het opnieuw een feestelijke markt te worden waarbij de zuivere eenvoud van pure materialen en de kwaliteit van ambachtelijkheid terug te vinden is bij de kramen. Een greep uit het aanbod: prachtige wol, boeken en boekbinden, papierscheppen en papierkunst, kunst, keramiek, honing slingeren, smeedkunst, bloemen, kruiden en vlier en vele andere bijzondere producten.

De SintJansmarkt in de Cloostertuin is een plek om lekker te slenteren en te genieten van wat groeit en bloeit. Er is eten en drinken en kinderen kunnen meedoen aan activiteiten als bikkelen, koek versieren, ponyrijden of een bijenhotel bouwen. De feestelijke opening van de SintJansmarkt en de Culturele Marnedag door burgemeester Koos Wiersma en wethouder Harm Evert Waalkens is om 11.00u in de Cloostertuin.

Familievoorstelling
Nieuw dit jaar is dat er in de schuur tegenover de dierenweide ‘Lutje Kampke’ een familievoorstelling wordt gegeven door poppenspeler en verteller Arthur Kruisinga uit Zuurdijk. De voorstelling begint om ongeveer 13.00u. Wees er op tijd bij! Er is plek voor maximaal 50 toeschouwers.

“De Houthakker en de Dood” wordt gespeeld met marionetten waarbij ook verteld wordt. Het betreft een oud Mexicaans volksverhaal; mooi en waar. Er is geen kast en het is bedoeld als familievoorstelling. Vanaf 5 jaar.

Coöperatie
Tijdens de SintJansmarkt worden ook de plannen gepresenteerd voor oprichting van een dorpscoöperatie, voor de ontwikkeling van de Cloostertuin, gebruik van het Nederlands Hervormde kerkje en voor realisatie van een woon/werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Inwoners van Kloosterburen zijn van harte uitgenodigd mee te denken over de invulling van die plannen.

Met de oprichting van een zorgcoöperatie zowel voor verstandelijk gehandicapten als voor ouderen, is SintJan al in een vergevorderd stadium. Ook van dat project kunt u kennis nemen tijdens de SintJansmarkt.

In het afgelopen jaar hebben ateliers plaatsgevonden waarin met mensen uit de zorg, vertegenwoordigers van gemeente en provincie en inwoners uit Kloosterburen is gediscussieerd over realisatie van een woon- en werkvorm voor mensen met een verstandelijke handicap, een zorgloket en woonruimte voor ouderen.

Nadat geïnventariseerd was wat de toekomstige gebruikers van die zorg wilden, is een werkgroep opgericht om uitvoering te geven aan de plannen. Op dit moment wordt onderhandeld over de woonplek voor gehandicapten en in de toekomst wellicht ook voor ouderen. Dàt het plan voor de gehandicapten binnen nu en een jaar gerealiseerd wordt staat vast.

In het komende jaar worden de twee andere pijlers van SintJan verder uitgewerkt. Het streven is om in het najaar van 2012 ateliers voor de duurzaamheid te organiseren. Tijdens de ateliers wordt mensen die geïnteresseerd zijn in o.a. duurzaam bouwen (strobouw etc), gezamenlijke ontwikkeling en/of inkoop van duurzame energie in Kloosterburen en nog een aantal andere onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, gevraagd mee te denken over hoe dat binnen Kloosterburen gerealiseerd kan worden en in welke vorm. In het voorjaar van 2013 staan de ateliers voor Toerisme en Cultuur gepland.

In de week van 4-8 juni heeft een groep studenten van Universiteit Wageningen onderzoek gedaan naar leefbaarheid en sociale cohesie in kleine kernen in Nederland. Voor hun onderzoek, dat ook in Nederwetten en Nieuw-Dordrecht wordt uitgevoerd, hebben zij mensen uit ca 15 huishoudens in Kloosterburen geïnterviewd en gevraagd naar hun betrokkenheid bij Kloosterburen en SintJan.

De eerste resultaten van het onderzoek worden bekendgemaakt op de SintJansmarkt. De eindpresentatie vindt plaats op een later tijdstip. Belangstellenden kunnen het projectvoorstel opvragen bij info@sintjankloosterburen.nl

Voor meer informatie: www.sintjankloosterburen.nl of twitter@sintjanklooster

Artikel geplaatst door ggeersing op 14-06-12 09:13.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Westerkwartier via:
Advertentie
advertentie
Advertentie