rijpadentrekker 026 Jan Beets

Rijpadentrekker in Munnekezijl

MUNNEKEZIJL – Op de SPNA-proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is onlangs de rijpadentrekker officieel in gebruik genomen. Met de aanschaf van de trekker beoogt SPNA de biologische teelt te verduurzamen en de kwaliteit van de veldproeven verder te verbeteren.

Voorafgaand aan de overhandiging van de sleutels ging bedrijfsleider Philip Kramer in op allerlei aspecten rondom de rijpadenteelt. Met name de verbetering van de kwaliteit van de bodem en het verminderde energiegebruik als gevolg van de rijpadenteelt kwam aan de orde. Biologisch akkerbouwer Wridzer Bakker ging in op de ervaring die hij heeft met het rijpadensysteem en dook in de historie er van. Tenslotte gaf Leo Geertsema van landbouwmechanisatiebedrijf Geertsema te Munnekezijl een uiteenzetting over de technische aanpassingen die gedaan zijn om van een gewone trekker een rijpadentrekker te maken, die een spoorbreedte heeft van 3.20 meter.

Vervolgens overhandigde Leo Geertsema de sleutels van de aangepaste Claas Arion 640 aan bedrijfsleider Philip Kramer en wenste hem veel geluk met de nieuwe aanwinst. Foto: Jan Beets.

 

Artikel geplaatst door ggeersing op 24-04-12 11:06.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Westerkwartier via:
Advertentie
advertentie
Advertentie