gedenksteen windmotor

Kluften en Waarden Grijpskerk: geluid in ‘stomme’ film

GRIJPSKERK – De Stichting Kluften en Waarden zit niet stil. Begin april is een begin gemaakt met het inventariseren van de Grijpskerkers die voorkomen op de dorpsfilm van Adolfs van 1955. Daarvoor is in eerste instantie de hulp ingeroepen van vier inwoners die van oudsher in Grijpskerk hebben gewoond en die een grote bijdrage kunnen leveren om achter de namen te komen.

Zodra er een min of meer compleet beeld is ontstaan wordt de van oorsprong stomme film voorzien van geluid en worden de namen, voor zover bekend, ingesproken. De eerste ervaringen op de Open Dag van vorig jaar waren zeer positief en stonden aan de basis van dit project.

Een ander project, het beschrijven van de middenstand/nering in Grijpskerk in de 20e eeuw, vordert gestaag. De heren Koopmans en Maat hebben genealogische en kadastrale informatie verzameld, kranten worden nageplozen en interviews gehouden. Daarbij komen veel oude foto’s tevoorschijn. Recent is een begin gemaakt met de opzet van het boek als eindresultaat van dit project.

Verder kwam de stichting in het bezit van een gevelsteen, afkomstig van de Amerikaanse windmolen die in 1920 aan de Oude Lauwers werd gebouwd. De polder De Lauwers, groot 135 ha, werd hiermee be-malen. Op de gevelsteen staan de namen van de toenmalige bestuursleden Jacob Wiersma, Enno Sijes Wiersma en Hendrik de Boer.

Omstreeks 1956 werd de stenen onderbouw van de molen gesloopt door de toen 18-jarige Jan Bremer, die kort daarop naar Amerika emigreerde. Thans wordt de polder bemalen door een elektrisch gemaaltje iets noordelijker aan de Lauwers gelegen. De gevel-steen is ons aangeboden door de heer Klaas Bremer uit Buitenpost.

En last but not least staan we op de Nationale Molendag, zaterdag 12 mei, van 10.00 tot 16.00 uur in De Kievit aan de Molenstraat te Grijpskerk met koffie, thee, frisdrank en pannenkoeken. Natuurlijk is die dag ook molenaar Oege Lesman aanwezig is om bezoekers rond te leiden.

Artikel geplaatst door ggeersing op 8-05-12 08:56.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Westerkwartier via:
Advertentie
advertentie
Advertentie