grootegastlogo

Grootegast: Met visie op weg naar 2030

GROOTEGAST Grootegast ziet zichzelf als een gemeente die kijkt naar de toekomst. Als we weten waar we in de periode 2015-2030 heen willen, moeten we nu keuzes maken. Want wie alles kiest, kiest niets.

De gemeente Grootegast hoort  graag welke keuzes haar burgers maken voor de toekomst. Inwoners maken immers de gemeente. Daarom vragen B en Ween reactie op acht stellingen die de gemeente vanaf 14 mei o.a. op haar website publiceert. De stellingen zijn gebaseerd op de Contourennota waarin de resultaten van cijfermatig onderzoek, interviews en workshops zijn verwerkt. Hieruit blijkt voor welke keuzes de gemeente Grootegast staat.

De antwoorden op de stellingen vormen de basis voor een cabaretavond in het BaronTheater in Opende. Deze bijeenkomst in cabaretvorm zal worden geleid door Gert Sennema (kunstenaar en muzikant) en Geert Zijlstra (verteller, schrijver en muzikant). Gedurende deze avond in september zal  – uiteraard mét humor en muziek – nader worden ingegaan op de stellingen en de keuzes die de gemeente moet maken.

De reacties kunnen o.m. worden gegeven via het online enquêteformulier op www.grootegast.nl

Met de antwoorden van onze burgers kunnen we bouwen aan de Toekomstvisie van de gemeente Grootegast, ongeacht een gemeentelijke herindeling. Want een gemeente die kijkt naar de toekomst, kan niet zonder de visie van haar inwoners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel geplaatst door ggeersing op 11-05-12 13:43.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Westerkwartier via:
Advertentie
advertentie
Advertentie