De starthandeling van het SEV programma.
De starthandeling van het SEV programma.

Nieuw programma voor sterk Groninger platteland

ZUIDHORN – Wiebe van der Ploeg en de voorzitters van de vier Leader Actiegroepen (LAG) gaven donderdag het startsein voor de uitvoering van het nieuwe SEV-programma 2012-2013. GS hebben een bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor projecten. De gemeenten spannen zich in om eenzelfde bedrag bij elkaar te brengen.

Aangevuld met bijdragen van derden (maatschappelijke organisaties, particulieren, bedrijven, fondsen) moet dit programma zorgen voor een investering in een vitaal Groninger platteland van 1 miljoen euro per regio.

De regio’s hebben scherpe keuzes gemaakt en speerpunten en projecten geselecteerd die aansluiten bij de huidige Leader Actieplannen. Zo heeft de regio Westerkwartier gekozen voor het speerpunt Landschap, zoals het project ‘Dorpen in het groen’, herstel van landschapselementen en landschappelijke inpassing van boerenerven.

De regio Centraal kiest voor projecten die de verbinding tussen stad en regio versterken binnen het thema voedsel. De regio Hoogeland geeft prioriteit aan het realiseren van de Landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s). De regio Oost-Groningen gaat zich richten op ontwikkeling van micro-ondernemingen, en het stimuleren en ontwikkelen van nieuwe producten, productiewijzen, kwaliteitssystemen o.a. in de landbouwsector. Alle regio’s focussen zich op leefbaarheid, het Loket Leve(n)de Dorpen, de plattelands-huizen en de gebiedsagenda’s voor de jaren na 2013.

Met het nieuwe programma voor de sociaal economische vitalisering (SEV) van het Groninger platteland wordt de succesvolle Leaderaanpak de komende jaren voortgezet. Het programma draait om het uitvoeren van projecten die vanuit de regio zelf komen en die tot doel hebben het Groninger platteland te versterken.

Per project stelt de provincie maximaal € 20.000 beschikbaar uit de SEV gelden. Inhoudelijk en financieel is matching mogelijk met provinciale en gemeentelijke beleidsdoelen als landbouw, landschap, natuur, milieu, welzijn, toerisme en cultuur.

Projectvoorstellen worden door de LAG’s beoordeeld op verschillende aspecten: regionale spreiding, integraliteit, voorbeeldfunctie, aansluiten bij doelen uit het actieplan krimp, people-planet-profit, innovatie en betrokkenheid van bewoners.
De besluitvormingsprocedure is aangescherpt ten behoeve van de transparantie, o.a. door projectinitiatieven die niet voor subsidie in aanmerking komen ook aan de LAG voor te leggen.

Op de foto v.l.n.r. Fred Stol, wethouder Zuidhorn (voorzitter LAG Westerkwartier), Ab Meijerman, burgemeester Veendam (voorzitter LAG Oost-Groningen), Jan Jakob Boersma, wethouder Slochteren (voorzitter Regioteam Centraal) en Wiebe van der Ploeg, gedeputeerde provincie Groningen. Wegens verhindering ontbreekt Rika Pot, burgemeester gemeente Appingedam (voorzitter LAG Hoogeland).

Artikel geplaatst door ggeersing op 1-06-12 14:48.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Westerkwartier via:
Advertentie
advertentie
Advertentie