certif kinderkwartier

Certificaten bij Kinderkwartier

WESTERKWARTIER – De pm’ers Carin Brander, Ymkje Krijnen, Sietske Korf, Tine Smid, Gerda Groenewoud, Alie van der Molen, Grietje van Dellen van de PSZ en Christina Visser, Miriam Leijenaar, Truus Besseling, Ineke van der Veen, Anja Postma, Anita Andringa, Hester Metselaar en Lenette Westerloo van het KDV Kinderkwartier kregen onlangs het certificaat uitgereikt na de afronding van hun tweejarige training in Piramide.

Piramide is een voor- en vroegschools educatieprogramma waarmee de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo gestimuleerd wordt zodat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Het programma is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar, van KDV of PSZ/PSO tot en met groep 3 van de basisschool.

Piramide is opgebouwd rond projecten. De projecten gaan over vertrouwde thema’s, zoals mensen, lente en verkeer. Elk jaar komen dezelfde thema’s voorbij, maar steeds op een hoger niveau. De niveaus passen bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. In de projectboeken (voor peuters en groep 1, 2 en 3) worden de thema’s uitgewerkt en staat het boordevol activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de speelhoeken. Alle activiteiten van Piramide richten zich op acht ontwikkelingsgebieden:

  • de persoonlijkheidsontwikkeling;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • de ontwikkeling van de waarneming;
  • de taalontwikkeling en de ontwikkeling van lezen en schrijven;
  • de denkontwikkeling en de ontwikkeling van rekenen;
  • de oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning;
  • de motorische ontwikkeling;
  • de kunstzinnige ontwikkeling.

Deze ontwikkelingsgebieden vormen de inhoud van het spel, de speelleeromgeving, en van de thema’s in de projecten. Alle ontwikkelingsgebieden komen evenwichtig en in samenhang aan bod. De kinderen breiden bijvoorbeeld hun woordenschat uit en ze leren tellen, maar ze leren ook om prettig met elkaar om te gaan en plezier te hebben in het spel.

Artikel geplaatst door ggeersing op 7-07-12 08:55.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Westerkwartier via:
Advertentie
advertentie
Advertentie